Trực tuyến: 14
Tổng số truy cập: 5793374
Kim Thu St IONIFLASH
Kim thu st Ionflash MACH NG 15
Kim Thu St IONIFLASH   - Kim thu st Ionflash MACH NG 15 - Kim thu st Ionflash MACH NG 15
Kim thu st Ionflash MACH NG 15 . bn knh bảo vệ 51m ( khng bao gồm khớp nối ). Xuất xứ: Php
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Kim thu st Ioniflash MACH NG 25
Kim Thu St IONIFLASH   - Kim thu st Ioniflash MACH NG 25 - Kim thu st Ioniflash MACH NG 25
Kim thu st Ioniflash MACH 25 bn knh bảo vệ 65m ( khng bao gồm khớp nối ). Xuất xứ: Php
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Kim thu st Ioniflash MACH NG 30
Kim Thu St IONIFLASH   - Kim thu st Ioniflash MACH NG 30 - Kim thu st Ioniflash MACH NG 30
Kim thu st Ioniflash MACH 30 bn knh bảo vệ 71m ( khng bao gồm khớp nối ). Xuất xứ: Php
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Kim thu st Ionflash MACH NG 45
Kim Thu St IONIFLASH   - Kim thu st Ionflash MACH NG 45 - Kim thu st Ionflash MACH NG 45
Kim thu st Ionflash MACH 45 bn knh bảo vệ 89m ( khng bao gồm khớp nối ). Xuất xứ: Php
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Kim thu st Ioniflash MACH NG 60
Kim Thu St IONIFLASH   - Kim thu st Ioniflash MACH NG 60 - Kim thu st Ioniflash MACH NG 60
Kim thu st MACH 60 bn knh bảo vệ 107m ( khng bao gồm khớp nối) Xuất xứ: Php
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Bộ đếm st 30002
 
Bộ đếm st
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Trang 1/1
 
ĐẦU GHI HNH PANASONIC 16 KNH CJ-HDR416
16,500,000 VND
ĐẦU GHI HNH PANASONIC 16 KNH CJ-HDR216
14,900,000 VND
ĐẦU GHI HNH 8 KNH PANASONIC CJ-HDR108
7,560,000 VND
ĐẦU GHI HNH PANASONIC 4 KNH CJ-HDR104
5,130,000 VND
CAMERA PANASONIC THN CV-CPW201L
2,600,000 VND
CAMERA PANASONIC THN CV-CPW203L
1,670,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW201L
2,600,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW203L
1,670,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFN203L
1,320,000 VND
CAMERA PANASONIC THN CV-CPW101L
2,600,000 VND
CAMERA PANASONIC THN CV-CPW103L
1,670,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW101L
2,600,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW103L
1,670,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFN103L
1,150,000 VND
CAMERA THN K-EW114L08
3.300.000 VND
CAMERA THN K-EW114L06
3.300.000 VND
CAMERA THN K-EW114L03
3.300.000 VND
Bộ Đếm St PROTART
2,950,000 VND
Kim Thu St PROTART-60
7,700,000 VND
Kim Thu St PROTART-30
4,950,000 VND
Bộ Cắt St WTH 20/D/3P + NPE
Call: 0901595159
PANASONIC SP-DR16
Call: 0901595159
PANASONIC SP-DR08
Call: 0901595159
PANASONIC SP-DR04
Call: 0901595159
PANASONIC WJ-NL208
 
Bộ Cắt St WTH 20/D/3P + NPE
Call: 0901595159
Kim Thu St PROTART-30
4,950,000 VND
3,550,000 VND
Kim Thu St PROTART-60
7,700,000 VND
5,500,000 VND
Bộ Đếm St PROTART
2,950,000 VND
LIVA LAP CX040
2,490,000 VND
Đầu Ghi Hnh 04 knh SP-DR04
5,850,000 VND
2,850,000 VND
Đầu Ghi Hnh 08 knh SP-DR08
9,520,000 VND
5,520,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW103L
1,670,000 VND
 
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW103L
1,670,000 VND
Bộ Đếm St PROTART
2,950,000 VND
Kim Thu St PROTART-60
7,700,000 VND
Kim Thu St PROTART-30
4,950,000 VND
Bộ Cắt St WTH 20/D/3P + NPE
Call: 0901595159
Camera Dome WV-CF344E
2,950,000 VND
Camera WV-CP300
2,350,000 vND
Trung tm bo chy 4 Zone FPC-500-4
Call: 0901595159
PANASONIC WJ-NL208
Kim thu st CIRPROTEC ESE NLP1100-15
13,970,000 VND
CNG TY GIẢI PHP THIN AN

           
Head Office TPHCM
167/14, Đường D1, P. 25, Q. Bnh Thạnh, TPHCM
ĐT: 0901 59 51 59, 0832 31 32 31
Email: info@tasocom.com - Website: tasocom.com

Chi nhnh Đ Nẵng
120 Nguyễn Phước Nguyn, P. An Kh, Q. Thanh Kh
ĐT:0901 595159, 0914 989585 Fax: 0236 3757 536
Email: info@tasocom.com - Website: tasocom.com