Trực tuyến: 26
Tổng số truy cập: 1227294
Kim Thu St CIRPROTEC
Kim thu st CIRPROTEC ESE NLP1100-15
Kim Thu St CIRPROTEC - Kim thu st CIRPROTEC ESE NLP1100-15 - Kim thu st CIRPROTEC ESE NLP1100-15
Kim thu st ESE NLP1100-15 bn knh bảo vệ 51m. Xuất xứ: Ty Ban Nha
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Kim thu st CIRPROTEC ESE NLP1100-30
Kim Thu St CIRPROTEC - Kim thu st CIRPROTEC ESE NLP1100-30 - Kim thu st CIRPROTEC ESE NLP1100-30
Kim thu st CIRPROTEC ESE NLP1100-30. Bn knh bảo vệ 71m. Xuất xứ: Ty Ban Nha
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Kim thu st CIRPROTEC ESE NLP1100-44
Kim Thu St CIRPROTEC - Kim thu st CIRPROTEC ESE NLP1100-44 - Kim thu st CIRPROTEC ESE NLP1100-44
Kim thu st CIRPROTEC ESE NLP1100-44. Bn knh bảo vệ 88m. Xuất xứ: Ty Ban Nha
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Kim thu st CIRPROTEC ESE NLP 2200
Kim Thu St CIRPROTEC - Kim thu st CIRPROTEC ESE NLP 2200 - Kim thu st CIRPROTEC ESE NLP 2200
Kim thu st CIRPROTEC ESE NLP 2200. Xuất xứ: Ty Ban Nha. Bn knh bảo vệ 107m
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Kim thu st ESE CPT-L
Kim Thu St CIRPROTEC - Kim thu st ESE CPT-L - Kim thu st ESE CPT-L
Kim Thu St CIRPROTEC CPT-L. bn knh bảo vệ 49m. Xuất xứ: Ty Ban Nha
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Kim thu st CPT1
Kim Thu St CIRPROTEC - Kim thu st CPT1 - Kim thu st CPT1
Kim thu st CPT1. Bn knh bảo vệ 65m. Xuất xứ Ty Ban Nha
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Kim thu st ESE CPT2
Kim Thu St CIRPROTEC - Kim thu st ESE CPT2 - Kim thu st ESE CPT2
Kim thu st CPT2 bn knh bảo vệ 84M. Xuất xứ: Ty Ban Nha
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Kim thu st ESE CPT3
Kim Thu St CIRPROTEC - Kim thu st ESE CPT3 - Kim thu st ESE CPT3
Kim Thu St ESE CPT3 bn knh bảo vệ 107m. Xuất xứ: Ty Ban Nha
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Bộ đếm st CDI 250
Kim Thu St CIRPROTEC - Bộ đếm st CDI 250 - Bộ đếm st CDI 250
Bộ đếm st CDI 250. Xuất xứ: Cirprotec / Ty Ban Nha
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Kim thu st CIRPROTEC Nimbus 15
Kim Thu St CIRPROTEC - Kim thu st CIRPROTEC Nimbus 15 - Kim thu st CIRPROTEC Nimbus 15
Kim thu st CIRPROTEC Nimbus 15 bn knh bảo vệ 51m. Xuất xứ: Ty Ban Nha
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Bộ đếm st CDR-401
Kim Thu St CIRPROTEC - Bộ đếm st CDR-401 - Bộ đếm st CDR-401
Bộ đếm st CDR-401 Xuất xứ: Cirprotec / Ty Ban Nha
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Kim thu st CIRPROTEC Nimbus 30
Kim Thu St CIRPROTEC - Kim thu st CIRPROTEC Nimbus 30 - Kim thu st CIRPROTEC Nimbus 30
Kim thu st CIRPROTEC Nimbus 30. Bn knh bảo vệ 71m. Xuất xứ: Ty Ban Nha
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Thiết bị đẳng thế PSG
Kim Thu St CIRPROTEC - Thiết bị đẳng thế PSG - Thiết bị đẳng thế PSG
Thiết bị đẳng thế hệ thống nối đất PSG. Xuất xứ: Ty Ban Nha
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Kim thu st CIRPROTEC Nimbus 45
Kim Thu St CIRPROTEC - Kim thu st CIRPROTEC Nimbus 45 - Kim thu st CIRPROTEC Nimbus 45
Kim thu st CIRPROTEC Nimbus 45. Bn knh bảo vệ 89m. Xuất xứ: Ty Ban Nha
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Trang 1/2  1 2    
 
CAMERA THN SP-CPW813LN
Call: 0901595159
CAMERA THN SP-CPW811LN
Call: 0901595159
CAMERA BN CẦU SP-CFW811LN
Call: 0901595159
CAMERA BN CẦU SP-CFW813LN
Call: 0901595159
CAMERA THN SP-CPW801LN
Call: 0901595159
CAMERA THN SP-CPW803LN
Call: 0901595159
CAMERA BN CẦU SP-CFW801LN
Call: 0901595159
CAMERA BN CẦU SP-CFW803LN
Call: 0901595159
CAMERA BN CẦU SP-CFN803L
Call: 0901595159
CAMERA THN K-EW114L08
3.300.000 VND
CAMERA THN K-EW114L06
3.300.000 VND
CAMERA THN K-EW114L03
3.300.000 VND
Camera thn AHD Hồng Ngoại HKL-B1006F
Call: 0901595159
Camera thn AHD Hồng Ngoại HKL-B1004F
Call: 0901595159
CAMERA THN HD MAIC - 2924T
Call: 0901595159
Đu ghi hnh KTS HD MAHR - 1016
Call: 0901595159
Đầu ghi hnh KTS MAHR - 2008
Call: 0901595159
Đầu ghi hnh KTS MAHR - 2004
Call: 0901595159
CAMERA HD MAIV - 2742T
Call: 0901595159
CAMERA THN HD MAIC - 2936T
Call: 0901595159
CAMERA DOME HD MAVD - 1930T
Call: 0901595159
CAMERA DOME HD MAFD - 2924T
Call: 0901595159
Đầu ghi hnh KTS HKL-A2016
Call: 0901595159
Đầu ghi hnh KTS HKL-A2008
Call: 0901595159
Đầu ghi hnh KTS HKL-A2004
Call: 0901595159
Camera thn HKL- B1312V
Call: 0901595159
Camera thn HKL- B1306F
Call: 0901595159
Camera thn HKL- B1304F
Call: 0901595159
Camera dome HKL- D1306F
Call: 0901595159
Camera dome HKL-D1304F
Call: 0901595159
Camera dome HKL-D1306S
Call: 0901595159
Camera dome HKL-D1304S
Call: 0901595159
Đầu Ghi Hnh 16 knh SP-DRH16
Call: 0901595159
Camera Dome WV-CF344E
Đầu ghi hnh 4 knh XQ-U400H
Call: 0901595159
PANASONIC SP-DR16
Call: 0901595159
PANASONIC SP-DR08
Call: 0901595159
PANASONIC SP-DR04
Call: 0901595159
Camera thn hồng ngoại MIC-4960
Call: 0901595159
Camera thn hồng ngoại MIC-4920
Call: 0901595159
Camera Dome Hồng Ngoại MFD-4930
Call: 0901595159
Camera WV-CP300
PANASONIC WJ-NL208
 
Kim Thu St PROTART-30
Call: 0901595159
Camera Dome WV-CF344E
Call: 0901595159
LIVA LAP CX040
Call: 0901595159
Camera WV-CP300
Call: 0901595159
 
Camera thn HKL- B1304F
Call: 0901595159
Camera dome HKL-D1304F
Call: 0901595159
Camera Dome WV-CF344E
Đầu ghi hnh 4 knh XQ-U400H
Call: 0901595159
Camera thn hồng ngoại MIC-4960
Call: 0901595159
Camera thn hồng ngoại MIC-4920
Call: 0901595159
Camera Dome Hồng Ngoại MFD-4930
Call: 0901595159
Camera WV-CP300
Trung tm bo chy 4 Zone FPC-500-4
Call: 0901595159
PANASONIC WJ-NL208
Kim thu st CIRPROTEC ESE NLP1100-15
Call: 0901595159
CNG TY GIẢI PHP THIN AN

           
Head Office TPHCM
167/14, Đường D1, P. 25, Q. Bnh Thạnh, TPHCM
ĐT: 0901 595159, 028.38991672 Fax:028.38990763
Email: info@tasocom.com - Website: tasocom.com

Chi nhnh Đ Nẵng
120 Nguyễn Phước Nguyn, P. An Kh, Q. Thanh Kh
ĐT:0236 3757 535, 0914 989585 Fax: 0236 3757 536
Email: info@tasocom.com - Website: tasocom.com