Trực tuyến: 11
Tổng số truy cập: 5678736
Cắt st 1 Pha
WTH 20/D/1P
Cắt st 1 Pha  - WTH 20/D/1P - WTH 20/D/1P
Tn : WTH 20/D/1P Cắt st nguồn 1 pha Dng cắt: 20kA Điện p: 220/275V
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
WTH 20/D/1P + NPE
Cắt st 1 Pha  - WTH 20/D/1P + NPE - WTH 20/D/1P + NPE
WTH 20/D/1P + NPE Cắt st nguồn 1 pha + NPE Dng cắt: 20kA Điện p: 220/275V
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
WTH 40/C/1P
Cắt st 1 Pha  - WTH 40/C/1P - WTH 40/C/1P
WTH 40/C/1P Cắt st nguồn 1 pha Dng cắt: 40kA Điện p: 220/275V
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
WTH 40/C/1P + NPE
Cắt st 1 Pha  - WTH 40/C/1P + NPE - WTH 40/C/1P + NPE
WTH 40/C/1P + NPE Cắt st nguồn 1 pha Dng cắt: 40kA Điện p: 220/275V
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
WTH 50/B + C/1P
Cắt st 1 Pha  - WTH 50/B + C/1P - WTH 50/B + C/1P
WTH 50/B + C/1P Cắt st nguồn 1 pha Dng cắt: 50kA Điện p: 220/275V
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
WTH 65/B + C/1P
Cắt st 1 Pha  - WTH 65/B + C/1P - WTH 65/B + C/1P
WTH 65/B + C/1P Cắt st nguồn 1 pha Dng cắt: 65kA Điện p: 220/275V
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
WTH 80/B + C/1P
Cắt st 1 Pha  - WTH 80/B + C/1P - WTH 80/B + C/1P
WTH 80/B + C/1P Cắt st nguồn 1 pha Dng cắt: 80kA Điện p: 220/275V
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
WTH 100/B + C/1P
Cắt st 1 Pha  - WTH 100/B + C/1P - WTH 100/B + C/1P
WTH 100/B + C/1P Cắt st nguồn 1 pha Dng cắt: 100kA Điện p: 220/275V
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
WTH 120/B/1P
Cắt st 1 Pha  - WTH 120/B/1P - WTH 120/B/1P
WTH 120/B/1P Cắt st nguồn 1 pha Dng cắt: 120kA Điện p: 220/275V
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
WTH 165/B/1P
Cắt st 1 Pha  - WTH 165/B/1P - WTH 165/B/1P
WTH 165/B/1P Cắt st nguồn 1 pha Dng cắt: 165kA Điện p: 220/275V
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Trang 1/1
 
ĐẦU GHI HNH PANASONIC 16 KNH CJ-HDR416
16,500,000 VND
ĐẦU GHI HNH PANASONIC 16 KNH CJ-HDR216
14,900,000 VND
ĐẦU GHI HNH 8 KNH PANASONIC CJ-HDR108
7,560,000 VND
ĐẦU GHI HNH PANASONIC 4 KNH CJ-HDR104
5,130,000 VND
CAMERA PANASONIC THN CV-CPW201L
2,600,000 VND
CAMERA PANASONIC THN CV-CPW203L
1,670,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW201L
2,600,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW203L
1,670,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFN203L
1,320,000 VND
CAMERA PANASONIC THN CV-CPW101L
2,600,000 VND
CAMERA PANASONIC THN CV-CPW103L
1,670,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW101L
2,600,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW103L
1,670,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFN103L
1,150,000 VND
CAMERA THN K-EW114L08
3.300.000 VND
CAMERA THN K-EW114L06
3.300.000 VND
CAMERA THN K-EW114L03
3.300.000 VND
Bộ Đếm St PROTART
2,950,000 VND
Kim Thu St PROTART-60
7,700,000 VND
Kim Thu St PROTART-30
4,950,000 VND
Bộ Cắt St WTH 20/D/3P + NPE
Call: 0901595159
PANASONIC SP-DR16
Call: 0901595159
PANASONIC SP-DR08
Call: 0901595159
PANASONIC SP-DR04
Call: 0901595159
PANASONIC WJ-NL208
 
Bộ Cắt St WTH 20/D/3P + NPE
Call: 0901595159
Kim Thu St PROTART-30
4,950,000 VND
3,550,000 VND
Kim Thu St PROTART-60
7,700,000 VND
5,500,000 VND
Bộ Đếm St PROTART
2,950,000 VND
LIVA LAP CX040
2,490,000 VND
Đầu Ghi Hnh 04 knh SP-DR04
5,850,000 VND
2,850,000 VND
Đầu Ghi Hnh 08 knh SP-DR08
9,520,000 VND
5,520,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW103L
1,670,000 VND
 
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW103L
1,670,000 VND
Bộ Đếm St PROTART
2,950,000 VND
Kim Thu St PROTART-60
7,700,000 VND
Kim Thu St PROTART-30
4,950,000 VND
Bộ Cắt St WTH 20/D/3P + NPE
Call: 0901595159
Camera Dome WV-CF344E
2,950,000 VND
Camera WV-CP300
2,350,000 vND
Trung tm bo chy 4 Zone FPC-500-4
Call: 0901595159
PANASONIC WJ-NL208
Kim thu st CIRPROTEC ESE NLP1100-15
13,970,000 VND
CNG TY GIẢI PHP THIN AN

           
Head Office TPHCM
167/14, Đường D1, P. 25, Q. Bnh Thạnh, TPHCM
ĐT: 0901 59 51 59, 0832 31 32 31
Email: info@tasocom.com - Website: tasocom.com

Chi nhnh Đ Nẵng
120 Nguyễn Phước Nguyn, P. An Kh, Q. Thanh Kh
ĐT:0901 595159, 0914 989585 Fax: 0236 3757 536
Email: info@tasocom.com - Website: tasocom.com