Trực tuyến: 17
Tổng số truy cập: 5793318
CAMERA VDTECH
VDT-135
CAMERA VDTECH - VDT-135 - VDT-135
Cảm biến hnh ảnh 1/3SONY Color super HAD CCD, 512(H) x 492(V), 480 TVL , 0.4 lux /f 2.0, 24 IR Leds ( 4mm ), Lens 4mm, gc 800, Quan st Ngy & Đm ...
Giá bán: Xem chi tiết
VDT-135A
CAMERA VDTECH - VDT-135A - VDT-135A
Camera Dome Cảm biến hnh ảnh 1/3SONY Color super HAD CCD, 752(H) x 582(V), 500 TVL , 0.4 lux /f 2.0, 48 IR Leds ( 4mm ) , Lens 4mm, gc 800 ...
Giá bán: Xem chi tiết
VDT-144
CAMERA VDTECH - VDT-144 - VDT-144
Camera Dome Cảm biến hnh ảnh 1/3SONY Color super HAD CCD, 512(H)x492(V), 480 TVL , 0.4 lux /f 2.0, 36 IR Leds ( 4mm ) , Lens 4-6mm, gc 800 - 560 ...
Giá bán: Xem chi tiết
VDT-207
CAMERA VDTECH - VDT-207 - VDT-207
Cảm biến hnh ảnh 1/3SONY Color super HAD CCD, 512(H)x492(V), 480 TVL , 0.4 lux /f 2.0, 36 IR Leds ( 4mm ) , Lens 4-6mm, gc 800 - 560 , ...
Giá bán: Xem chi tiết
VDT-405
CAMERA VDTECH - VDT-405 - VDT-405
Cảm biến hnh ảnh 1/3SONY Color super HAD CCD, 752(H) x 582(V), 520 TVL , 0.2 lux /f 2.0, 48 IR Leds ( 4mm ) , Lens 4-6-8mm , gc 800 - ...
Giá bán: Xem chi tiết
VDT-405A
CAMERA VDTECH - VDT-405A - VDT-405A
Cảm biến hnh ảnh 1/3SONY Color super HAD CCD, 752(H) x 582(V), 520 TVL , 0.2 lux /f 1.2, 36 IR Leds ( 8mm ) , Lens 6-8-12mm , gc 560- 420 -300 ...
Giá bán: Xem chi tiết
VDT-405P
CAMERA VDTECH - VDT-405P - VDT-405P
Cảm biến hnh ảnh 1/3SONY Color super HAD CCD, 768(H) x 494(V), 540 TVL , 0.25 lux /f 1.2, 36 IR Leds ( 8mm ) , Lens 6-8-12mm , gc 560- 420 -300 ...
Giá bán: Xem chi tiết
VDT-306
CAMERA VDTECH - VDT-306 - VDT-306
Cảm biến hnh ảnh 1/3SONY Color super HAD CCD, 752(H) x 582(V), 500 TVL , 0.2 lux /f 2.0, 48 IR Leds ( 4mm ) , Lens 4-6-8mm , gc 800 - 560 ...
Giá bán: Xem chi tiết
VDT-234
CAMERA VDTECH - VDT-234 - VDT-234
Cảm biến hnh ảnh 1/3SONY Color super HAD CCD, 752(H) x 582(V), 520 TVL , 0.2 lux /f 2.0, 36 IR Leds ( 4mm ) , Lens 4-6mm , gc 800 - ...
Giá bán: Xem chi tiết
VDT-216
CAMERA VDTECH - VDT-216 - VDT-216
Cảm biến hnh ảnh 1/3SONY Color super HAD CCD, 512(H) x 492(V), 480 TVL , 0.2 lux /f 2.0, 36 IR Leds ( 4mm ) , Lens 4-6mm , gc 800 - ...
Giá bán: Xem chi tiết
VDT-225
CAMERA VDTECH - VDT-225 - VDT-225
Cảm biến hnh ảnh 1/3SONY Color super HAD CCD, 512(H) x 492(V), 480 TVL , 0.1 lux /f 2.0, 36 IR Leds ( 4mm ) , Lens 4-6mm , gc 800 - ...
Giá bán: Xem chi tiết
VDT-225A
CAMERA VDTECH - - VDT-225A
Cảm biến hnh ảnh 1/3SONY Color super HAD CCD, 752(H) x 582(V), 500 TVL , 0.25 lux /f 1.2, 36 IR Leds ( 8mm ) , Lens 6-8-12mm , gc 560- 420 -300 ...
Giá bán: Xem chi tiết
VDT-225P
CAMERA VDTECH - VDT-225P - VDT-225P
Cảm biến hnh ảnh 1/3SONY Color super HAD CCD, 768(H) x 494(V), 540 TVL , 0.25 lux /f 1.2, 36 IR Leds ( 8mm ) , Lens 6-8-12mm , gc 560- 420 -300 ...
Giá bán: Xem chi tiết
Camera VDTECH VDT-333ZA
CAMERA VDTECH - Camera VDTECH VDT-333ZA - Camera VDTECH VDT-333ZA
Cảm biến hnh ảnh 1/3SONY Color super HAD CCD, 752(H) x582(V) Độ phn giải: 520 TVL , 0.2 lux /f 1.2 Hiệu chỉnh tiu cự : 2.8 mm ~ 12 mm 24 IR Leds ( ...
Giá bán: Xem chi tiết
Trang 1/3  1 2 3    
 
ĐẦU GHI HNH PANASONIC 16 KNH CJ-HDR416
16,500,000 VND
ĐẦU GHI HNH PANASONIC 16 KNH CJ-HDR216
14,900,000 VND
ĐẦU GHI HNH 8 KNH PANASONIC CJ-HDR108
7,560,000 VND
ĐẦU GHI HNH PANASONIC 4 KNH CJ-HDR104
5,130,000 VND
CAMERA PANASONIC THN CV-CPW201L
2,600,000 VND
CAMERA PANASONIC THN CV-CPW203L
1,670,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW201L
2,600,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW203L
1,670,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFN203L
1,320,000 VND
CAMERA PANASONIC THN CV-CPW101L
2,600,000 VND
CAMERA PANASONIC THN CV-CPW103L
1,670,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW101L
2,600,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW103L
1,670,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFN103L
1,150,000 VND
CAMERA THN K-EW114L08
3.300.000 VND
CAMERA THN K-EW114L06
3.300.000 VND
CAMERA THN K-EW114L03
3.300.000 VND
Bộ Đếm St PROTART
2,950,000 VND
Kim Thu St PROTART-60
7,700,000 VND
Kim Thu St PROTART-30
4,950,000 VND
Bộ Cắt St WTH 20/D/3P + NPE
Call: 0901595159
PANASONIC SP-DR16
Call: 0901595159
PANASONIC SP-DR08
Call: 0901595159
PANASONIC SP-DR04
Call: 0901595159
PANASONIC WJ-NL208
 
Bộ Cắt St WTH 20/D/3P + NPE
Call: 0901595159
Kim Thu St PROTART-30
4,950,000 VND
3,550,000 VND
Kim Thu St PROTART-60
7,700,000 VND
5,500,000 VND
Bộ Đếm St PROTART
2,950,000 VND
LIVA LAP CX040
2,490,000 VND
Đầu Ghi Hnh 04 knh SP-DR04
5,850,000 VND
2,850,000 VND
Đầu Ghi Hnh 08 knh SP-DR08
9,520,000 VND
5,520,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW103L
1,670,000 VND
 
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW103L
1,670,000 VND
Bộ Đếm St PROTART
2,950,000 VND
Kim Thu St PROTART-60
7,700,000 VND
Kim Thu St PROTART-30
4,950,000 VND
Bộ Cắt St WTH 20/D/3P + NPE
Call: 0901595159
Camera Dome WV-CF344E
2,950,000 VND
Camera WV-CP300
2,350,000 vND
Trung tm bo chy 4 Zone FPC-500-4
Call: 0901595159
PANASONIC WJ-NL208
Kim thu st CIRPROTEC ESE NLP1100-15
13,970,000 VND
CNG TY GIẢI PHP THIN AN

           
Head Office TPHCM
167/14, Đường D1, P. 25, Q. Bnh Thạnh, TPHCM
ĐT: 0901 59 51 59, 0832 31 32 31
Email: info@tasocom.com - Website: tasocom.com

Chi nhnh Đ Nẵng
120 Nguyễn Phước Nguyn, P. An Kh, Q. Thanh Kh
ĐT:0901 595159, 0914 989585 Fax: 0236 3757 536
Email: info@tasocom.com - Website: tasocom.com