Trực tuyến: 1
Tổng số truy cập: 5793267
Báo cháy Horing
Trung tâm báo cháy 4 Zone AH-00212
Báo cháy Horing - Trung tâm báo cháy 4 Zone AH-00212 - Trung tâm báo cháy 4 Zone AH-00212
Trung tâm báo cháy 4 Zone AH-00212
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Trung tâm báo cháy 8 Zone AH-00212
Báo cháy Horing - Trung tâm báo cháy 8 Zone AH-00212 - Trung tâm báo cháy 8 Zone AH-00212
Trung tâm báo cháy 8 Zone AH-00212
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Trung tâm báo cháy 10 Zone AH-00212
Báo cháy Horing - Trung tâm báo cháy 10 Zone AH-00212 - Trung tâm báo cháy 10 Zone AH-00212
Trung tâm báo cháy 10 Zone AH-00212
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Trung tâm báo cháy 15 Zone AHC-871
Báo cháy Horing - Trung tâm báo cháy 15 Zone AHC-871 - Trung tâm báo cháy 15 Zone AHC-871
Trung tâm báo cháy 15 Zone AHC-871
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Đầu báo khói quang Q01-2
Báo cháy Horing - Đầu báo khói quang Q01-2 - Đầu báo khói quang Q01-2
Đầu báo khói quang Q01-2
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Đầu báo khói quang AH-0621-2
Báo cháy Horing - Đầu báo khói quang AH-0621-2 - Đầu báo khói quang AH-0621-2
Đầu báo khói quang AH-0621-2
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Đầu ḍ nhiệt gia tăng AH-0633
Báo cháy Horing - Đầu ḍ nhiệt gia tăng AH-0633 - Đầu ḍ nhiệt gia tăng AH-0633
Đầu ḍ nhiệt gia tăng AH-0633
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Đầu ḍ nhiệt gia tăng AHR-871
Báo cháy Horing - Đầu ḍ nhiệt gia tăng AHR-871 - Đầu ḍ nhiệt gia tăng AHR-871
Đầu ḍ nhiệt gia tăng AHR-871
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Nút nhấn khẩn vuông bể kính có chụp bảo vệ AH-0217
Báo cháy Horing - Nút nhấn khẩn vuông bể kính có chụp bảo vệ AH-0217 - Nút nhấn khẩn vuông bể kính có chụp bảo vệ AH-0217
Nút nhấn khẩn vuông bể kính có chụp bảo vệ AH-0217
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Chuông báo cháy NQ-418
Báo cháy Horing - Chuông báo cháy NQ-418 - Chuông báo cháy NQ-418
Chuông báo cháy 12 VDC 4" 90dB
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Nút nhấn vuông khẩn bể kính AH-0217
Báo cháy Horing - Nút ấn vuông khẩn bể kính AH-0217 - Nút nhấn vuông khẩn bể kính AH-0217
Nút nhấn vuông khẩn bể kính AH-0217
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
C̣i kết hợp đèn báo động AH-03127BS
Báo cháy Horing - C̣i kết hợp đèn báo động AH-03127BS - C̣i kết hợp đèn báo động AH-03127BS
C̣i đèn báo động 12-24VDC
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Đèn báo cháy AH-9719
Báo cháy Horing - Đèn báo cháy AH-9719 - Đèn báo cháy AH-9719
Đèn báo cháy AH-9719
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Nút nhấn khẩn tṛn lắp ch́m AH-9717
Báo cháy Horing - Nút nhấn khẩn tṛn lắp ch́m AH-9717 - Nút nhấn khẩn tṛn lắp ch́m AH-9717
Nút nhấn khẩn tṛn lắp ch́m AH-9717
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Trang 1/1
 
ĐẦU GHI H̀NH PANASONIC 16 KÊNH CJ-HDR416
16,500,000 VND
ĐẦU GHI H̀NH PANASONIC 16 KÊNH CJ-HDR216
14,900,000 VND
ĐẦU GHI H̀NH 8 KÊNH PANASONIC CJ-HDR108
7,560,000 VND
ĐẦU GHI H̀NH PANASONIC 4 KÊNH CJ-HDR104
5,130,000 VND
CAMERA PANASONIC THÂN CV-CPW201L
2,600,000 VND
CAMERA PANASONIC THÂN CV-CPW203L
1,670,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW201L
2,600,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW203L
1,670,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFN203L
1,320,000 VND
CAMERA PANASONIC THÂN CV-CPW101L
2,600,000 VND
CAMERA PANASONIC THÂN CV-CPW103L
1,670,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW101L
2,600,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW103L
1,670,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFN103L
1,150,000 VND
CAMERA THÂN K-EW114L08
3.300.000 VND
CAMERA THÂN K-EW114L06
3.300.000 VND
CAMERA THÂN K-EW114L03
3.300.000 VND
Bộ Đếm Sét PROTART
2,950,000 VND
Kim Thu Sét PROTART-60
7,700,000 VND
Kim Thu Sét PROTART-30
4,950,000 VND
Bộ Cắt Sét WTH 20/D/3P + NPE
Call: 0901595159
PANASONIC SP-DR16
Call: 0901595159
PANASONIC SP-DR08
Call: 0901595159
PANASONIC SP-DR04
Call: 0901595159
PANASONIC WJ-NL208
 
Bộ Cắt Sét WTH 20/D/3P + NPE
Call: 0901595159
Kim Thu Sét PROTART-30
4,950,000 VND
3,550,000 VND
Kim Thu Sét PROTART-60
7,700,000 VND
5,500,000 VND
Bộ Đếm Sét PROTART
2,950,000 VND
LIVA LAP –CX040
2,490,000 VND
Đầu Ghi H́nh 04 kênh SP-DR04
5,850,000 VND
2,850,000 VND
Đầu Ghi H́nh 08 kênh SP-DR08
9,520,000 VND
5,520,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW103L
1,670,000 VND
 
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW103L
1,670,000 VND
Bộ Đếm Sét PROTART
2,950,000 VND
Kim Thu Sét PROTART-60
7,700,000 VND
Kim Thu Sét PROTART-30
4,950,000 VND
Bộ Cắt Sét WTH 20/D/3P + NPE
Call: 0901595159
Camera Dome WV-CF344E
2,950,000 VND
Camera WV-CP300
2,350,000 vND
Trung tâm báo cháy 4 Zone FPC-500-4
Call: 0901595159
PANASONIC WJ-NL208
Kim thu sét CIRPROTEC ESE NLP1100-15
13,970,000 VND
CÔNG TY GIẢI PHÁP THIÊN AN

           
Head Office TPHCM
167/14, Đường D1, P. 25, Q. B́nh Thạnh, TPHCM
ĐT: 0901 59 51 59, 0832 31 32 31
Email: info@tasocom.com - Website: tasocom.com

Chi nhánh Đà Nẵng
120 Nguyễn Phước Nguyên, P. An Khê, Q. Thanh Khê
ĐT:0901 595159, 0914 989585 Fax: 0236 3757 536
Email: info@tasocom.com - Website: tasocom.com