Trực tuyến: 12
Tổng số truy cập: 5793337
OBO (Đức)
V10-C 1+NPE-280 (280V, 1P+NPE, In 10kA, Imax 20kA)
 OBO (Đức) - V10-C 1+NPE-280 (280V, 1P+NPE, In 10kA, Imax 20kA) - V10-C 1+NPE-280 (280V, 1P+NPE, In 10kA, Imax 20kA)
Thiết bị chống st nguồn AC, ph hợp cho cc kiểu cấu trc hệ thống lưới điện TN & TT (cho model c +NPE). Spec: 1 Pha v 3 pha, Điện p định mức: ...
Giá bán: 1.620.000 VNĐ Xem chi tiết
V10-C 3+NPE (280V, 3P+NPE, In 10kA/P, Imax 20kA/P)
 OBO (Đức) - V10-C 3+NPE (280V, 3P+NPE, In 10kA/P, Imax 20kA/P) - V10-C 3+NPE (280V, 3P+NPE, In 10kA/P, Imax 20kA/P)
Thiết bị chống st nguồn AC, ph hợp cho cc kiểu cấu trc hệ thống lưới điện TN & TT (cho model c +NPE). Spec: 1 Pha v 3 pha, Điện p định mức: ...
Giá bán: 2.900.000 VNĐ Xem chi tiết
V20-C/1+NPE-280 (280V, 1P, In 20kA, Imax 40kA)
 OBO (Đức) - V20-C/1+NPE-280 (280V, 1P, In 20kA, Imax 40kA) - V20-C/1+NPE-280 (280V, 1P, In 20kA, Imax 40kA)
Thiết bị chống st nguồn AC, ph hợp chocc kiểu cấu trc hệ thống lưới điện TN-CS, TN-S, TT (cho model c +NPE). Spec: 1 Pha v 3 pha, Điện p định mức: UC ...
Giá bán: 2.200.000 VNĐ Xem chi tiết
V20-C/3+NPE- 280 (280V, 3P+NPE, In 20kA/P, Imax 40kA/P)
 OBO (Đức) - V20-C/3+NPE- 280 (280V, 3P+NPE, In 20kA/P, Imax 40kA/P) - V20-C/3+NPE- 280 (280V, 3P+NPE, In 20kA/P, Imax 40kA/P)
Thiết bị chống st nguồn AC, ph hợp chocc kiểu cấu trc hệ thống lưới điện TN-CS, TN-S, TT (cho model c +NPE). Spec: 1 Pha v 3 pha, Điện p định mức: UC ...
Giá bán: 3.850.000 VNĐ Xem chi tiết
V20-C/4-280 (280V, 4P, In 20kA/P, Imax 40kA/P)
 OBO (Đức) - V20-C/4-280 (280V, 4P, In 20kA/P, Imax 40kA/P) - V20-C/4-280 (280V, 4P, In 20kA/P, Imax 40kA/P)
Thiết bị chống st nguồn AC, ph hợp chocc kiểu cấu trc hệ thống lưới điện TN-CS, TN-S, TT (cho model c +NPE). Spec: 1 Pha v 3 pha, Điện p định mức: UC ...
Giá bán: 3.850.000 VNĐ Xem chi tiết
V 25-B+C/3 - 280 (280V, 3P, In 30kA/P, Imax 50kA/P)
 OBO (Đức) - V 25-B+C/3 - 280 (280V, 3P, In 30kA/P, Imax 50kA/P) - V 25-B+C/3 - 280 (280V, 3P, In 30kA/P, Imax 50kA/P)
Thiết bị chống st nguồn AC, ph hợp cho cc kiểu cấu trc hệ thống lưới điện TN & TT (cho model c +NPE). Spec: 1 Pha v 3 pha, Điện p định mức: ...
Giá bán: 5.750.000 VNĐ Xem chi tiết
V20-C/1-280 (280V, 1P, In 20kA, Imax 40kA)
 OBO (Đức) - V20-C/1-280 (280V, 1P, In 20kA, Imax 40kA) - V20-C/1-280 (280V, 1P, In 20kA, Imax 40kA)
Thiết bị chống st nguồn AC, ph hợp chocc kiểu cấu trc hệ thống lưới điện TN-CS, TN-S, TT (cho model c +NPE). Spec: 1 Pha v 3 pha, Điện p định mức: UC ...
Giá bán: 990.000 VND Xem chi tiết
V 25-B+C/3+NPE (280V, 3P+NPE, In 30kA/P, Imax 50kA/P)
 OBO (Đức) - V 25-B+C/3+NPE (280V, 3P+NPE, In 30kA/P, Imax 50kA/P) - V 25-B+C/3+NPE (280V, 3P+NPE, In 30kA/P, Imax 50kA/P)
Thiết bị chống st nguồn AC, ph hợp cho cc kiểu cấu trc hệ thống lưới điện TN & TT (cho model c +NPE). Spec: 1 Pha v 3 pha, Điện p định mức: ...
Giá bán: 6.950.000 VNĐ Xem chi tiết
V20 - C/2 - 280 (280V, 2P, In 20kA/P, Imax 40kA/P
 OBO (Đức) - V20 - C/2 - 280 (280V, 2P, In 20kA/P, Imax 40kA/P - V20 - C/2 - 280 (280V, 2P, In 20kA/P, Imax 40kA/P
Thiết bị chống st nguồn AC, ph hợp chocc kiểu cấu trc hệ thống lưới điện TN-CS, TN-S, TT (cho model c +NPE). Spec: 1 Pha v 3 pha, Điện p định mức: UC ...
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Thiết bị cắt lọc st LSA-A-LEI + LSA-B-MAG
 OBO (Đức) - Thiết bị cắt lọc st LSA-A-LEI + LSA-B-MAG - Thiết bị cắt lọc st LSA-A-LEI + LSA-B-MAG
Thiết bị cắt lọc st LSA-Plus đường truyền tn hiệu, dng cắt lọc st cho những thiết bị multi-wire trong cc hệ thống điều khiển, đo lường v tn hiệu telephone - tổng đi ...
Giá bán: 2.820.000 VNĐ Xem chi tiết
RJ45S-ATM/8-F (4.2VAC,6VDC, >155MHz, Iimp 5kA)
 OBO (Đức) - RJ45S-ATM/8-F (4.2VAC,6VDC, >155MHz, Iimp 5kA) - RJ45S-ATM/8-F (4.2VAC,6VDC, >155MHz, Iimp 5kA)
Chống st cho hệ thống tn hiệu viễn thng dạng analog như Telecom ISDN So/S2M (after NTBA), ADSL, Điện thoại, Ethernet,..... lắp đặt theo kết nối RJ11 (Telephone), RJ45 (Lan) trước thiết bị cần bảo vệ. Điện p ...
Giá bán: 2.200.000 VNĐ Xem chi tiết
Chống st lan truyền cho hệ thống TV: S-UHF m/w
 OBO (Đức) - Chống st lan truyền cho hệ thống TV: S-UHF m/w - Chống st lan truyền cho hệ thống TV: S-UHF m/w
Chống st lan truyền cho hệ thống TV, video, sat and radio, TV and BC, Mobile radio/UMTS 7/16, WLAN Cc kiểu kết nối: BNC, UHF, Điện p tn hiệu: <130V. Cấp độ bảo vệ: LPZ ...
Giá bán: 3.200.000 VNĐ Xem chi tiết
V20-C/3+NPE- 385 (385V, 3P+NPE, In 20kA/P, Imax 40kA/P)
 OBO (Đức) - V20-C/3+NPE- 385 (385V, 3P+NPE, In 20kA/P, Imax 40kA/P) - V20-C/3+NPE- 385 (385V, 3P+NPE, In 20kA/P, Imax 40kA/P)
Thiết bị chống st nguồn AC, ph hợp chocc kiểu cấu trc hệ thống lưới điện TN-CS, TN-S, TT (cho model c +NPE). Spec: 1 Pha v 3 pha, Điện p định mức: UC ...
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
V20-C/4+FS-385 (280V, 4P, In 20kA/P, Imax 40kA/P)
 OBO (Đức) - V20-C/4+FS-385 (280V, 4P, In 20kA/P, Imax 40kA/P) - V20-C/4+FS-385 (280V, 4P, In 20kA/P, Imax 40kA/P)
Thiết bị chống st nguồn AC, ph hợp chocc kiểu cấu trc hệ thống lưới điện TN-CS, TN-S, TT (cho model c +NPE). Spec: 1 Pha v 3 pha, Điện p định mức: UC ...
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Trang 1/3  1 2 3    
 
ĐẦU GHI HNH PANASONIC 16 KNH CJ-HDR416
16,500,000 VND
ĐẦU GHI HNH PANASONIC 16 KNH CJ-HDR216
14,900,000 VND
ĐẦU GHI HNH 8 KNH PANASONIC CJ-HDR108
7,560,000 VND
ĐẦU GHI HNH PANASONIC 4 KNH CJ-HDR104
5,130,000 VND
CAMERA PANASONIC THN CV-CPW201L
2,600,000 VND
CAMERA PANASONIC THN CV-CPW203L
1,670,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW201L
2,600,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW203L
1,670,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFN203L
1,320,000 VND
CAMERA PANASONIC THN CV-CPW101L
2,600,000 VND
CAMERA PANASONIC THN CV-CPW103L
1,670,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW101L
2,600,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW103L
1,670,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFN103L
1,150,000 VND
CAMERA THN K-EW114L08
3.300.000 VND
CAMERA THN K-EW114L06
3.300.000 VND
CAMERA THN K-EW114L03
3.300.000 VND
Bộ Đếm St PROTART
2,950,000 VND
Kim Thu St PROTART-60
7,700,000 VND
Kim Thu St PROTART-30
4,950,000 VND
Bộ Cắt St WTH 20/D/3P + NPE
Call: 0901595159
PANASONIC SP-DR16
Call: 0901595159
PANASONIC SP-DR08
Call: 0901595159
PANASONIC SP-DR04
Call: 0901595159
PANASONIC WJ-NL208
 
Bộ Cắt St WTH 20/D/3P + NPE
Call: 0901595159
Kim Thu St PROTART-30
4,950,000 VND
3,550,000 VND
Kim Thu St PROTART-60
7,700,000 VND
5,500,000 VND
Bộ Đếm St PROTART
2,950,000 VND
LIVA LAP CX040
2,490,000 VND
Đầu Ghi Hnh 04 knh SP-DR04
5,850,000 VND
2,850,000 VND
Đầu Ghi Hnh 08 knh SP-DR08
9,520,000 VND
5,520,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW103L
1,670,000 VND
 
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW103L
1,670,000 VND
Bộ Đếm St PROTART
2,950,000 VND
Kim Thu St PROTART-60
7,700,000 VND
Kim Thu St PROTART-30
4,950,000 VND
Bộ Cắt St WTH 20/D/3P + NPE
Call: 0901595159
Camera Dome WV-CF344E
2,950,000 VND
Camera WV-CP300
2,350,000 vND
Trung tm bo chy 4 Zone FPC-500-4
Call: 0901595159
PANASONIC WJ-NL208
Kim thu st CIRPROTEC ESE NLP1100-15
13,970,000 VND
CNG TY GIẢI PHP THIN AN

           
Head Office TPHCM
167/14, Đường D1, P. 25, Q. Bnh Thạnh, TPHCM
ĐT: 0901 59 51 59, 0832 31 32 31
Email: info@tasocom.com - Website: tasocom.com

Chi nhnh Đ Nẵng
120 Nguyễn Phước Nguyn, P. An Kh, Q. Thanh Kh
ĐT:0901 595159, 0914 989585 Fax: 0236 3757 536
Email: info@tasocom.com - Website: tasocom.com