Trực tuyến: 15
Tổng số truy cập: 5793372
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES
248 (16A – 5P – 400V – 6H IP 44)
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) - 248 (16A – 5P – 400V – 6H IP 44)
PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44):16A – 3P – 230V – 6H IP 44
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
252 (16A – 4P – 400V – 6H IP 44 )
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) - 252 (16A – 4P – 400V – 6H IP 44 )
PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) PLUGS (SPLASHPROOF, IP44) :16A – 4P – 400V – 6H IP 44
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
13A (16A – 5P – 400V – 6H IP 44)
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) - 13A (16A – 5P – 400V – 6H IP 44)
PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) PLUGS (SPLASHPROOF, IP44) 16A – 5P – 400V – 6H IP 44
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
260 ( 32A – 3P – 230V – 6H IP 44 )
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - 32A – 3P – 230V – 6H IP 44 - 260 ( 32A – 3P – 230V – 6H IP 44 )
PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) PLUGS (SPLASHPROOF, IP44) 110,000 32A – 3P – 230V – 6H IP 44
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
264 (32A – 4P – 400V – 6H IP 44)
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) - 264 (32A – 4P – 400V – 6H IP 44)
PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) PLUGS (SPLASHPROOF, IP44) 32A – 4P – 400V – 6H IP 44
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
4 (32A – 5P – 400V – 6H IP 44)
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) - 4 (32A – 5P – 400V – 6H IP 44)
PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) PLUGS (SPLASHPROOF, IP44) 32A – 5P – 400V – 6H IP 44
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
3212( 63A – 3P – 230V – 6H IP 44)
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) - 3212( 63A – 3P – 230V – 6H IP 44)
PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) PLUGS (SPLASHPROOF, IP44) 63A – 3P – 230V – 6H IP 44
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
3252 (63A – 4P – 400V – 6H IP 44)
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) - 3252 (63A – 4P – 400V – 6H IP 44)
PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) PLUGS (SPLASHPROOF, IP44) 63A – 4P – 400V – 6H IP 44
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
3258 (63A – 5P – 400V – 6H IP 44)
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - - 3258 (63A – 5P – 400V – 6H IP 44)
PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) PLUGS (SPLASHPROOF, IP44) 63A – 5P – 400V – 6H IP 44
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
278 (16A – 3P – 230V – 6H IP 67)
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - PHÍCH CẮM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) - 278 (16A – 3P – 230V – 6H IP 67)
PHÍCH CẮM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PLUGS (WATERTIGHT, IP67) 16A – 3P – 230V – 6H IP 67
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
282 (16A – 4P – 400V – 6H IP 67)
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - PHÍCH CẮM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) - 282 (16A – 4P – 400V – 6H IP 67)
PHÍCH CẮM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PLUGS (WATERTIGHT, IP67) 16A – 4P – 400V – 6H IP 67
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
288 (16A – 5P – 400V – 6H IP 67)
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES -  - 288 (16A – 5P – 400V – 6H IP 67)
PHÍCH CẮM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PLUGS (WATERTIGHT, IP67) 63A – 5P – 400V – 6H IP 44
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
290 (32A – 3P – 230V – 6H IP 67)
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - PHÍCH CẮM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) - 290 (32A – 3P – 230V – 6H IP 67)
PHÍCH CẮM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PLUGS (WATERTIGHT, IP67) 32A – 3P – 230V – 6H IP 67
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
294 (32A – 4P – 400V – 6H IP 67)
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - - 294 (32A – 4P – 400V – 6H IP 67)
PHÍCH CẮM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PLUGS (WATERTIGHT, IP67) 32A – 4P – 400V – 6H IP 67
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Trang 1/3  1 2 3    
 
ĐẦU GHI H̀NH PANASONIC 16 KÊNH CJ-HDR416
16,500,000 VND
ĐẦU GHI H̀NH PANASONIC 16 KÊNH CJ-HDR216
14,900,000 VND
ĐẦU GHI H̀NH 8 KÊNH PANASONIC CJ-HDR108
7,560,000 VND
ĐẦU GHI H̀NH PANASONIC 4 KÊNH CJ-HDR104
5,130,000 VND
CAMERA PANASONIC THÂN CV-CPW201L
2,600,000 VND
CAMERA PANASONIC THÂN CV-CPW203L
1,670,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW201L
2,600,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW203L
1,670,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFN203L
1,320,000 VND
CAMERA PANASONIC THÂN CV-CPW101L
2,600,000 VND
CAMERA PANASONIC THÂN CV-CPW103L
1,670,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW101L
2,600,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW103L
1,670,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFN103L
1,150,000 VND
CAMERA THÂN K-EW114L08
3.300.000 VND
CAMERA THÂN K-EW114L06
3.300.000 VND
CAMERA THÂN K-EW114L03
3.300.000 VND
Bộ Đếm Sét PROTART
2,950,000 VND
Kim Thu Sét PROTART-60
7,700,000 VND
Kim Thu Sét PROTART-30
4,950,000 VND
Bộ Cắt Sét WTH 20/D/3P + NPE
Call: 0901595159
PANASONIC SP-DR16
Call: 0901595159
PANASONIC SP-DR08
Call: 0901595159
PANASONIC SP-DR04
Call: 0901595159
PANASONIC WJ-NL208
 
Bộ Cắt Sét WTH 20/D/3P + NPE
Call: 0901595159
Kim Thu Sét PROTART-30
4,950,000 VND
3,550,000 VND
Kim Thu Sét PROTART-60
7,700,000 VND
5,500,000 VND
Bộ Đếm Sét PROTART
2,950,000 VND
LIVA LAP –CX040
2,490,000 VND
Đầu Ghi H́nh 04 kênh SP-DR04
5,850,000 VND
2,850,000 VND
Đầu Ghi H́nh 08 kênh SP-DR08
9,520,000 VND
5,520,000 VND
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW103L
1,670,000 VND
 
CAMERA PANASONIC DOME CV-CFW103L
1,670,000 VND
Bộ Đếm Sét PROTART
2,950,000 VND
Kim Thu Sét PROTART-60
7,700,000 VND
Kim Thu Sét PROTART-30
4,950,000 VND
Bộ Cắt Sét WTH 20/D/3P + NPE
Call: 0901595159
Camera Dome WV-CF344E
2,950,000 VND
Camera WV-CP300
2,350,000 vND
Trung tâm báo cháy 4 Zone FPC-500-4
Call: 0901595159
PANASONIC WJ-NL208
Kim thu sét CIRPROTEC ESE NLP1100-15
13,970,000 VND
CÔNG TY GIẢI PHÁP THIÊN AN

           
Head Office TPHCM
167/14, Đường D1, P. 25, Q. B́nh Thạnh, TPHCM
ĐT: 0901 59 51 59, 0832 31 32 31
Email: info@tasocom.com - Website: tasocom.com

Chi nhánh Đà Nẵng
120 Nguyễn Phước Nguyên, P. An Khê, Q. Thanh Khê
ĐT:0901 595159, 0914 989585 Fax: 0236 3757 536
Email: info@tasocom.com - Website: tasocom.com