Trực tuyến: 94
Tổng số truy cập: 1231800
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES
248 (16A – 5P – 400V – 6H IP 44)
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) - 248 (16A – 5P – 400V – 6H IP 44)
PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44):16A – 3P – 230V – 6H IP 44
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
252 (16A – 4P – 400V – 6H IP 44 )
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) - 252 (16A – 4P – 400V – 6H IP 44 )
PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) PLUGS (SPLASHPROOF, IP44) :16A – 4P – 400V – 6H IP 44
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
13A (16A – 5P – 400V – 6H IP 44)
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) - 13A (16A – 5P – 400V – 6H IP 44)
PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) PLUGS (SPLASHPROOF, IP44) 16A – 5P – 400V – 6H IP 44
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
260 ( 32A – 3P – 230V – 6H IP 44 )
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - 32A – 3P – 230V – 6H IP 44 - 260 ( 32A – 3P – 230V – 6H IP 44 )
PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) PLUGS (SPLASHPROOF, IP44) 110,000 32A – 3P – 230V – 6H IP 44
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
264 (32A – 4P – 400V – 6H IP 44)
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) - 264 (32A – 4P – 400V – 6H IP 44)
PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) PLUGS (SPLASHPROOF, IP44) 32A – 4P – 400V – 6H IP 44
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
4 (32A – 5P – 400V – 6H IP 44)
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) - 4 (32A – 5P – 400V – 6H IP 44)
PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) PLUGS (SPLASHPROOF, IP44) 32A – 5P – 400V – 6H IP 44
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
3212( 63A – 3P – 230V – 6H IP 44)
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) - 3212( 63A – 3P – 230V – 6H IP 44)
PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) PLUGS (SPLASHPROOF, IP44) 63A – 3P – 230V – 6H IP 44
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
3252 (63A – 4P – 400V – 6H IP 44)
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) - 3252 (63A – 4P – 400V – 6H IP 44)
PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) PLUGS (SPLASHPROOF, IP44) 63A – 4P – 400V – 6H IP 44
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
3258 (63A – 5P – 400V – 6H IP 44)
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - - 3258 (63A – 5P – 400V – 6H IP 44)
PHÍCH CẮM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) PLUGS (SPLASHPROOF, IP44) 63A – 5P – 400V – 6H IP 44
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
278 (16A – 3P – 230V – 6H IP 67)
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - PHÍCH CẮM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) - 278 (16A – 3P – 230V – 6H IP 67)
PHÍCH CẮM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PLUGS (WATERTIGHT, IP67) 16A – 3P – 230V – 6H IP 67
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
282 (16A – 4P – 400V – 6H IP 67)
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - PHÍCH CẮM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) - 282 (16A – 4P – 400V – 6H IP 67)
PHÍCH CẮM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PLUGS (WATERTIGHT, IP67) 16A – 4P – 400V – 6H IP 67
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
288 (16A – 5P – 400V – 6H IP 67)
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES -  - 288 (16A – 5P – 400V – 6H IP 67)
PHÍCH CẮM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PLUGS (WATERTIGHT, IP67) 63A – 5P – 400V – 6H IP 44
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
290 (32A – 3P – 230V – 6H IP 67)
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - PHÍCH CẮM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) - 290 (32A – 3P – 230V – 6H IP 67)
PHÍCH CẮM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PLUGS (WATERTIGHT, IP67) 32A – 3P – 230V – 6H IP 67
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
294 (32A – 4P – 400V – 6H IP 67)
Ổ CẮM ĐIỆN MENNEKES - - 294 (32A – 4P – 400V – 6H IP 67)
PHÍCH CẮM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PLUGS (WATERTIGHT, IP67) 32A – 4P – 400V – 6H IP 67
Giá bán: Call: 0901595159 Xem chi tiết
Trang 1/3  1 2 3    
 
CAMERA THÂN SP-CPW813LN
Call: 0901595159
CAMERA THÂN SP-CPW811LN
Call: 0901595159
CAMERA BÁN CẦU SP-CFW811LN
Call: 0901595159
CAMERA BÁN CẦU SP-CFW813LN
Call: 0901595159
CAMERA THÂN SP-CPW801LN
Call: 0901595159
CAMERA THÂN SP-CPW803LN
Call: 0901595159
CAMERA BÁN CẦU SP-CFW801LN
Call: 0901595159
CAMERA BÁN CẦU SP-CFW803LN
Call: 0901595159
CAMERA BÁN CẦU SP-CFN803L
Call: 0901595159
CAMERA THÂN K-EW114L08
3.300.000 VND
CAMERA THÂN K-EW114L06
3.300.000 VND
CAMERA THÂN K-EW114L03
3.300.000 VND
Camera thân AHD Hồng Ngoại HKL-B1006F
Call: 0901595159
Camera thân AHD Hồng Ngoại HKL-B1004F
Call: 0901595159
CAMERA THÂN HD MAIC - 2924T
Call: 0901595159
Đâu ghi h́nh KTS HD MAHR - 1016
Call: 0901595159
Đầu ghi h́nh KTS MAHR - 2008
Call: 0901595159
Đầu ghi h́nh KTS MAHR - 2004
Call: 0901595159
CAMERA HD MAIV - 2742T
Call: 0901595159
CAMERA THÂN HD MAIC - 2936T
Call: 0901595159
CAMERA DOME HD MAVD - 1930T
Call: 0901595159
CAMERA DOME HD MAFD - 2924T
Call: 0901595159
Đầu ghi h́nh KTS HKL-A2016
Call: 0901595159
Đầu ghi h́nh KTS HKL-A2008
Call: 0901595159
Đầu ghi h́nh KTS HKL-A2004
Call: 0901595159
Camera thân HKL- B1312V
Call: 0901595159
Camera thân HKL- B1306F
Call: 0901595159
Camera thân HKL- B1304F
Call: 0901595159
Camera dome HKL- D1306F
Call: 0901595159
Camera dome HKL-D1304F
Call: 0901595159
Camera dome HKL-D1306S
Call: 0901595159
Camera dome HKL-D1304S
Call: 0901595159
Đầu Ghi H́nh 16 kênh SP-DRH16
Call: 0901595159
Camera Dome WV-CF344E
Đầu ghi h́nh 4 kênh XQ-U400H
Call: 0901595159
PANASONIC SP-DR16
Call: 0901595159
PANASONIC SP-DR08
Call: 0901595159
PANASONIC SP-DR04
Call: 0901595159
Camera thân hồng ngoại MIC-4960
Call: 0901595159
Camera thân hồng ngoại MIC-4920
Call: 0901595159
Camera Dome Hồng Ngoại MFD-4930
Call: 0901595159
Camera WV-CP300
PANASONIC WJ-NL208
 
Kim Thu Sét PROTART-30
Call: 0901595159
Camera Dome WV-CF344E
Call: 0901595159
LIVA LAP –CX040
Call: 0901595159
Camera WV-CP300
Call: 0901595159
 
Camera thân HKL- B1304F
Call: 0901595159
Camera dome HKL-D1304F
Call: 0901595159
Camera Dome WV-CF344E
Đầu ghi h́nh 4 kênh XQ-U400H
Call: 0901595159
Camera thân hồng ngoại MIC-4960
Call: 0901595159
Camera thân hồng ngoại MIC-4920
Call: 0901595159
Camera Dome Hồng Ngoại MFD-4930
Call: 0901595159
Camera WV-CP300
Trung tâm báo cháy 4 Zone FPC-500-4
Call: 0901595159
PANASONIC WJ-NL208
Kim thu sét CIRPROTEC ESE NLP1100-15
Call: 0901595159
CÔNG TY GIẢI PHÁP THIÊN AN

           
Head Office TPHCM
167/14, Đường D1, P. 25, Q. B́nh Thạnh, TPHCM
ĐT: 0901 595159, 028.38991672 Fax:028.38990763
Email: info@tasocom.com - Website: tasocom.com

Chi nhánh Đà Nẵng
120 Nguyễn Phước Nguyên, P. An Khê, Q. Thanh Khê
ĐT:0236 3757 535, 0914 989585 Fax: 0236 3757 536
Email: info@tasocom.com - Website: tasocom.com